Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Po zakończeniu II wojny światowej w dniu 9 maja 1945 r. i po odzyskaniu prastarych Ziem Piastowskich na tę Ziemię Mazurską przybyła transportem repatriacyjnym ludność z Wołynia do miejscowości Grinhagen, obecnie Zielonka Pasłęcka.

Miejscowość ta z początku otrzymała nazwę Wołyniec i przez pewien czas nazwa ta utrzymywała się prawomocnie. Pochodziła od ludności, która przybyła z Wołynia. Później zmieniono nazwę na Zielonkę Wołyńską, a w 1949 r. na Zielonkę Pasłęcką.

Transport ten wyjechał z Łucka w dniu 17 czerwca 1945 r. , składał się z ludności pochodzącej z okolic Łucka, jak: Rożyszcze, Kopaczówka, Aleksandrówka, Ulaniki, Ożerce, Wólka Sadowska, Horodyńskie Budki, Podgórze, Bejnarówka i inne. Był to duży transport, przybył na miejsce w dniu 14 lipca 1945 r. Nad transportem w czasie podróży czuwali: nauczycielka z Wołynia, pani Michałowska, i pan Stanisław Tuński, do których zwracano się w razie potrzeby.

Przybyła ludność zajmowała wolne gospodarstwa bądź też zamieszkałe jeszcze przez Niemców. Początkowo panował tu chaos. Pierwszymi organami władzy na tym terenie był wójt i sołtys. Wójtem przez kilka miesięcy był pan Sypczak, a sołtysem pan Oktawian Leśniewicz. Ludność osiedlała się, ale nadszedł wrzesień, a z nim i rok szkolny. 

Przystąpiono do organizowania szkoły. Pierwszym kierownikiem i organizatorem szkoły był pan Roman Jarosz. Z panem Jaroszem organizowała i przygotowywała spisy dzieci nauczycielka Jadwiga Michałowska, która znając rodziny, ściągnęła do szkoły dużo dzieci.

Do pracy przystąpiła również nauczycielka Jadwiga Jarzębowska. Praca w tej szkole była początkowo dosyć ciężka, ponieważ nie było zeszytów ani książek... W grudniu 1945 r. przybyła i zaangażowała się  do pracy w tut. szkole nauczycielka repartiantka Genowefa Żemaytis. Przybyła także w styczniu 1946 r. nauczycielka Józefa Kwaśniewska, która wróciła z Syberii. Nauczycielka Jadwiga Jarzębowska po feriach zimowych opuściła szkołę i przeniosła się do Sopotu. 

Szkoła w tym czasie liczy 106 uczniów. Było tylko 5 klas. W połowie marca 1946 r. odszedł kierownik szkoły Roman Jarosz, a od kwietnia b.r.  stanowisko to objął Aleksander Chromiak.
W roku szkolnym 1946-47 powstała klasa VI.

Wołyniec staje się szkołą zbiorczą. Do kl.V i VI dzieci przybywają z rejonów: Marlewo, Orliniec, Koronowo (obecnie Marzewo, Drulity i Kronin). Rejon szkoły był bardzo rozległy. W zasadniczym budynku szkolnym były trzy klasy lekcyjne, a dwie sale lekcyjne były w budynku GS.

W roku szkolnym 1947-48 kierownictwo szkoły powierzono pani Michałowskiej. Nauczycieli pozostało tylko troje:  p.p. Michałowska, Kwaśniewska, Żemaytis. Klasy są łączone z braku nauczycieli. W tym samym roku powstaje kl. VII. Szkoła liczy 176 dzieci.

W roku szkolnym 1948-49 szkoła liczy 210 dzieci. Praca przy trzech etatach nauczycielskich jest niewymiernie ciężka.

31 sierpnia 1969 roku odbyło się uroczyste przekazanie władzom szkolnym nowego budynku szkoły podstawowej w Zielonce Pasłęckiej. Uroczystość odbyła się w piękną, słoneczną niedzielę na nowym boisku szkolnym. Obecni byli gospodarze gromady, przedstawiciele władz, a także Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które było wykonawcą obiektu. Symboliczny klucz do nowej szkoły wręczył kierownikowi szkoły Józefowi Radziejewskiemu kierownik budowy Henryk Mikołajczyk.

W latach 1975-1976 kierownictwo szkoły objął Stanisław Skrzeczkowski, w tym czasie zlikwidowano Szkołę Podstawową w Kroninie (kl. I-VIII), Szkołę Podstawową w Awajkach (kl. I-IV) oraz Szkołę Podstawową w Marzewie (kl. I-IV), w związku z tym do Szkoły Podstawowej w Zielonce Pasłęckiej uczęszczało coraz więcej dzieci.

W roku szkolnym 1977-1978 Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar. Odtąd nosiła ona imię Bohaterów Westerplatte. Od września 1979 dowożono uczniów klas VII i VIII z Drulit. W szkole zaczęła działać świetlica.

Rok później powieszono krzyże zakupione przez rodziców. 24 maja 1981 r. poświęcono sztandar szkoły. Z dniem 1 września 1981 r. stanowisko dyrektora powierzono Danucie Zakrzewskiej, która funkcję tę pełniła aż przez 24 lata.

W roku 2000 reforma oświaty wprowadziła 6-klasową szkołę podstawową. Natomiast w roku szkolnym 2003-2004 decyzją władz Gminy Pasłęk w porozumieniu z Delegaturą KO w Elblągu dokonano likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Zielonce Pasłęckiej i Szkoły Podstawowej w Drulitach. Od roku 2004 istnieje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej.

Po kolejnej reformie stystemu oświaty szkole przywrócono strukturę ośmioklasową od roku szkolnego 2018-19.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły:

1945 - 1946   Roman Jarosz

1946 - 1947   Aleksander Chromiak

1947 - 1949   Jadwiga Michałowska

1949 - 1950   Józefa Kwaśniewska

1950 - 1952   Jan Krasowski

1952 - 1953   Wacław Muszyński

1953 - 1954   Pan Borek

1954 - 1957   Michał Onyszko

1957 - 1963   Ryszard Mosiądz

1963 - 1973   Józef Radziejewski

1973 - 1991   Stanisław Skrzeczkowski

1991 - 2005  Danuta Zakrzewska

2005 - 2015 Danuta Wojciechowska

2.09.2013 - 31.08.2014 w zastępstwie: Agnieszka Cieklińska

od 1.09.2015 Krzysztof Guzek     

        

Data dodania: 2018-10-14 18:14:48
Data edycji: 2020-02-27 12:27:56
Ilość wyświetleń: 2435

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej