Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacja administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. ) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej jest dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, Zielonka Pasłęcka 17, 14-400 Pasłęk;
  2. ) dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji zadań statutowych szkoły;
  3. ) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
  4. ) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
  5. ) dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  6. ) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza, w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych, przepis rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. ) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej przysługuje prawo żądania od Dyrektora szkoły dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. ) każdej osobie, która wyraziła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. ) dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z  dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4;
  10. ) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy.
Data dodania: 2019-03-22 08:55:17
Data edycji: 2022-02-08 13:18:31
Ilość wyświetleń: 1571

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej