Zakończenie roku szk.: kl. 0 - 24.06., godz. 9.00; kl. 8 - 24.06., godz. 12.00; kl. 1-3 - 25.06., godz. 8.00, kl. 4-7, godz. 8.00 w kościele, godz.9.15 w szkole

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dożywianie

Opłata za dożywianie w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 2 zł za jeden posiłek.

Opłata za maj 2021r.:

kl. 0 - 40zł (20 dni po 2 zł)

kl. I - III - 34zł ( 17 dni po 2 zł)

kl. IV i VII - 10 zł (5 dni po 2 zł)

kl. V i VI - 8 zł (4 dni po 2 zł)

 

Opłata za czerwiec 2021r. :

Kl. 0 - VIII - 30 zł ( 15 dni po 2 zł)

 

Wpłaty proszę dokonać do 10.06.2021r.

Uczniowie, którzy nie dostarczyli aktualnej decyzji MOPS (poprzednia wystawiona była do 31.12.2020r.) muszą dokonać opłaty za dożywianie  na konto do 10.06.2021r.

 

W związku z likwidacją od 1 kwietnia 2021 r. stanowiska księgowej w szkole wpłat można dokonywać wyłącznie na konto.

Nr konta bankowego: 42 8313 0009 0005 1291 2000 0080 (BPBS w Pasłęku)

Tytuł przelewu : imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady za m-c…

                                       

Kontakt z intendentem - tel. 55 248 70 70 lub email: intendent@spzielonka.pl

Obiady są jednodaniowe i są przygotowywane w kuchni szkolnej ze świeżych produktów dowożonych do szkoły przez uprawnionych do tego dostawców.

Stawka żywieniowa za obiady dla dzieci w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej stanowi równowartość "wsadu do kotła". Do stawki za dożywianie dzieci nie są doliczane koszty wytworzenia posiłków.

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 10 dnia danego miesiąca.

Wpłat można dokonać przelewem na konto:

 

 

Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się licząc od następnego dnia po zgłoszeniu.

Nadpłata wynikająca z usprawiedliwionej nieobecności zostanie rozliczona w miesiącu następnym.

Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka – odwołanie obiadów na czas u intendenta (tel. 55 248 70 70 lub email: intendent@spzielonka.pl).

 

Data dodania: 2018-10-14 18:26:20
Data edycji: 2021-06-07 11:12:34
Ilość wyświetleń: 2107

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej