Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dożywianie

Opłata za dożywianie w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 3 zł za jeden posiłek.

Dożywianie rozpocznie się 13 września 2021 r.

Opłata za wrzesień 2021r.:

42 zł

(14 dni x 3 zł)

 

Wpłaty należy dokonać do 10.09.2021r. na konto bankowe.

Nr konta bankowego: 42 8313 0009 0005 1291 2000 0080 (BPBS w Pasłęku)

Tytuł przelewu : imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady za m-c…

                                       

Sprawy związane z dożywianiem prowadzi sekretarz szkoły - tel. 55 248 70 70 lub email: sekretariat@spzielonka.pl

Obiady są jednodaniowe i są przygotowywane w kuchni szkolnej ze świeżych produktów dowożonych do szkoły przez uprawnionych do tego dostawców.

Stawka żywieniowa za obiady dla dzieci w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej stanowi równowartość "wsadu do kotła". Do stawki za dożywianie dzieci nie są doliczane koszty wytworzenia posiłków.

Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki do 10 dnia danego miesiąca.

Odliczeń za czasową nieobecność dziecka w szkole dokonuje się licząc od następnego dnia po zgłoszeniu.

Nadpłata wynikająca z usprawiedliwionej nieobecności zostanie rozliczona w miesiącu następnym.

Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka – odwołanie obiadów na czas u intendenta (tel. 55 248 70 70 lub email: sekretariat@spzielonka.pl).

 

Data dodania: 2018-10-14 18:26:20
Data edycji: 2021-09-02 13:33:37
Ilość wyświetleń: 2474

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej