Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Logopeda

GABINET LOGOPEDYCZNY

mgr Justyna Kokot

Godziny  terapii logopedycznej w roku szk. 2019/20

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.30 - 8.30

12.40-13.25

-

-

7-15-11.15

 

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko.

Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
Dziecko, które idzie do pierwszej klasy, powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania.

Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
Serdecznie zapraszamy do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was, Rodziców.

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY

Z zajęć logopedycznych korzystają dzieci z oddziału  przedszkolnego oraz uczniowie mający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych.
Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią:

seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną.

Poza logopedycznymi metodami wywołania i utrwalania głosek, w czasie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia z  terapii pedagogicznej i ćwiczenia relaksacyjne.
Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub grupowych.

Jak pacujemy?

Przed lustrem ćwiczymy nasze buzie i języki, aby pięknie mówiły.

Ćwiczymy również prawidłowe oddychanie.

Pamiętamy o tym, że czasie spoczynku oddychamy nosem.

Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniamy mięśnie oddechowe i usprawniamy podniebienie miękkie.

Dzieci bardzo lubią ćwiczenia oddechowe i zabawy ze słomkami.

W czasie zajęć logopedycznych wykorzystujemy komputer i programy multimedialne.

Dzieci grają w logopedyczne gry, dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.

Dzieci ćwiczą analizę i syntezę wyrazową, rozwijają swoją spostrzegawczość oraz zręczność. 

Gramy również w planszowe i  karciane gry logopedyczne m.in.:

Memo, Potruś, Mistrz Pamięci, Zgadnij co to - kto to?, Co się zmieniło? i wiele innych.

Ćwiczymy w ten sposób prawidłową artykulację oraz pamięć słuchową i wzrokową.

Data dodania: 2018-10-14 18:47:46
Data edycji: 2020-02-27 12:29:01
Ilość wyświetleń: 645

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej