Zakończenie roku szk.: kl. 0 - 24.06., godz. 9.00; kl. 8 - 24.06., godz. 12.00; kl. 1-3 - 25.06., godz. 8.00, kl. 4-7, godz. 8.00 w kościele, godz.9.15 w szkole

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ogłoszenia

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy 1 na rok szk. 2021/22

W roku szkolnym 2021-22 w Szkole Podstawowej z Oddziałmi Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej planuje się utworzenie jednego 5-godzinnego oddziału przedszkolnego oraz jednego oddziału klasy pierwszej.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) złożony w terminie:
- od 1.03. do 15.03.2021 r.
Wniosek należy wypełnić elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej rekrutacje.paslek.pl
Więcej o rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Pasłęk: kliknij tutaj.

 

Komunikat Urzędu Miejskiego w Pasłęku dotyczący wypłaty I transzy stypendiów szkolnych

W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty I transzy (za okres od września do grudnia) stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym przyznanych na rok szkolny 2020/2021 oraz ogłoszonym stanem epidemii na obszarze kraju, Urząd Miejski w Pasłęku informuję, że wypłata wymienionego świadczenia nastąpi na dotychczasowych zasadach czyli po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych, potwierdzających wydatki poniesione zgodnie z przyznaną formą pomocy. Zgodnie z wydaną decyzją dokumenty poświadczające poniesione wydatki należy złożyć w szkole bądź w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

Wypłata stypendium nastąpi tylko i wyłącznie na rachunek bankowy!

W związku z powyższym do składanych faktur należy dołączyć oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na który zostanie dokonana wypłata stypendium.

Faktury i rachunki na całą przyznaną kwotę oraz oświadczenie dotyczące numeru konta należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub na adres danej szkoły wskazanej w decyzji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Pasłęka w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Pasłęku podania, wnioski, dokumentacja oraz przesyłki złożone w Urzędzie Miejskim w Pasłęku podlegają 48 godzinnej kwarantannie. Składając pisma w formie papierowej należy wziąć pod uwagę ww. ograniczenie. Tak więc, przekazanie środków na wskazany rachunek bankowy nastąpi po kwarantannie oraz zweryfikowaniu dostarczonych faktur.

Data dodania: 2018-10-14 18:50:52
Data edycji: 2021-02-26 14:25:14
Ilość wyświetleń: 2931

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej