Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ogłoszenia

Komunikat Urzędu Miejskiego w Pasłęku dotyczący wypłaty stypendiów szkolnych

Wypłata stypendiów szkolnych nastąpi na dotychczasowych zasadach, czyli po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych, potwierdzających wydatki poniesione zgodnie z przyznaną formą pomocy. Zgodnie z wydaną decyzją dokumenty poświadczające poniesione wydatki należy złożyć w szkole bądź w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

Wypłata stypendium nastąpi tylko i wyłącznie na rachunek bankowy!

W związku z powyższym do składanych faktur należy dołączyć oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na który zostanie dokonana wypłata stypendium.

Faktury i rachunki na całą przyznaną kwotę oraz oświadczenie dotyczące numeru konta należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub na adres danej szkoły wskazanej w decyzji.

Data dodania: 2018-10-14 18:50:52
Data edycji: 2024-05-22 14:26:16
Ilość wyświetleń: 10533

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej