Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

Opieką wychowawczą na świetlicy objęci są uczniowie z klas I - VIII i oddziału przedszkolnego, dojeżdżający do szkoły z pobliskich miejscowości. Wychowankowie w świetlicy przebywają w godzinach 7.00-8.00 oraz 11.45-15.05.

Praca świetlicy opiera się na programie opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznym, w którym zostały zawarte następujące założenia:

  • kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie,
  • troska o zdrowie i kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia,
  • pomocy w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego,
  • kształtowanie właściwych postaw moralno-społecznych.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i własnej rekreacji.

Dzieci znają prawa i obowiązki ucznia, zasady zachowania na świetlicy oraz kary i nagrody, jakie przysługują za przestrzeganie i nieprzestrzeganie tych zasad – uczniowie samodzielnie układali regulamin zachowania się na świetlicy. 

W świetlicy każdorazowo wybierani są dyżurni świetlicy, którzy mogą asystować nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

Gromada świetlicowa zawsze dba o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych, włącza się do prac nad zmianą dekoracji świetlicy, samodzielnie i twórczo organizuje życie kulturalne.

Uczniowie chętnie biorą również udział w konkursach plastycznych związanych z tygodniową tematyką realizowanych zajęć oraz w przygotowywaniu oprawy plastycznej do imprez szkolnych.      

Data dodania: 2018-10-14 18:24:38
Data edycji: 2020-02-27 12:28:41
Ilość wyświetleń: 1280

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej