Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Świetlica szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA

Opieką wychowawczą na świetlicy objęci są uczniowie z klas I - VIII i oddziału przedszkolnego, dojeżdżający do szkoły z pobliskich miejscowości. Wychowankowie w świetlicy przebywają w godzinach 7.00-8.00 oraz 11.45-15.05.

Praca świetlicy opiera się na programie opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznym, w którym zostały zawarte następujące założenia:

  • kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie,
  • troska o zdrowie i kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia,
  • pomocy w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego,
  • kształtowanie właściwych postaw moralno-społecznych.

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki i własnej rekreacji.

Dzieci znają prawa i obowiązki ucznia, zasady zachowania na świetlicy oraz kary i nagrody, jakie przysługują za przestrzeganie i nieprzestrzeganie tych zasad – uczniowie samodzielnie układali regulamin zachowania się na świetlicy. 

W świetlicy każdorazowo wybierani są dyżurni świetlicy, którzy mogą asystować nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

Gromada świetlicowa zawsze dba o estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicowych, włącza się do prac nad zmianą dekoracji świetlicy, samodzielnie i twórczo organizuje życie kulturalne.

Uczniowie chętnie biorą również udział w konkursach plastycznych związanych z tygodniową tematyką realizowanych zajęć oraz w przygotowywaniu oprawy plastycznej do imprez szkolnych.      

Data dodania: 2018-10-14 18:24:38
Data edycji: 2020-02-27 12:28:41
Ilość wyświetleń: 1505

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej