Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny

W dniu 14 grudnia 22r. rozstrzygnięty został profilaktyczny konkurs plastyczny dla klas starszych IV-VIII na plakat promujący zdrowy tryb życia wolny od uzależnień pt. ,,Precz nałogom!- mądrze wybieram. Co może mnie uzależnić? ’’.
Działanie to prowadzone było ramach Funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Celem konkursu profilaktycznego było propagowanie postawy wolnej od uzależnień. Rozwijanie w uczniach świadomości zagrożeń wynikających z nadmiarowego korzystania różnych substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e- papierosy oraz uzależnień od technologii – komputer, telefon, tablet. Uczniowie dzięki konkursowi mieli szanse rozwinąć umiejętność wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków ekspresji plastycznej oraz utrwalali zasady zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wolnego od nałogów. W konkursie wzięło udział 21 uczniów klas IV-VIII. Udział w konkursie miał charakter dobrowolny. Prace konkursowe zostały zaprezentowane w formie wystawy ogólnoszkolnej dostępnej do zwiedzania dla całej społeczności szkolnej. Zwycięzcy odebrali atrakcyjne nagrody czyli słuchawki bezprzewodowe, a wszyscy uczestnicy nagrody rzeczowe oraz dyplomy za udział w konkursie.
Zwycięzcy to :
I miejsce Wiktoria Biłas kl VI
II miejsce Nikola Witkowska kl VI
III miejsce Lena Duda kl.VI

Dziękujemy za przyznane środki na realizację zadań w ramach Funduszu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Data dodania: 2023-01-12 22:59:17
Data edycji: 2023-01-12 23:14:25
Ilość wyświetleń: 302

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej