Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat profilaktyczny

W dniu 14 grudnia 22r. rozstrzygnięty został profilaktyczny konkurs plastyczny dla klas starszych IV-VIII na plakat promujący zdrowy tryb życia wolny od uzależnień pt. ,,Precz nałogom!- mądrze wybieram. Co może mnie uzależnić? ’’.
Działanie to prowadzone było ramach Funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Celem konkursu profilaktycznego było propagowanie postawy wolnej od uzależnień. Rozwijanie w uczniach świadomości zagrożeń wynikających z nadmiarowego korzystania różnych substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e- papierosy oraz uzależnień od technologii – komputer, telefon, tablet. Uczniowie dzięki konkursowi mieli szanse rozwinąć umiejętność wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą różnych środków ekspresji plastycznej oraz utrwalali zasady zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia wolnego od nałogów. W konkursie wzięło udział 21 uczniów klas IV-VIII. Udział w konkursie miał charakter dobrowolny. Prace konkursowe zostały zaprezentowane w formie wystawy ogólnoszkolnej dostępnej do zwiedzania dla całej społeczności szkolnej. Zwycięzcy odebrali atrakcyjne nagrody czyli słuchawki bezprzewodowe, a wszyscy uczestnicy nagrody rzeczowe oraz dyplomy za udział w konkursie.
Zwycięzcy to :
I miejsce Wiktoria Biłas kl VI
II miejsce Nikola Witkowska kl VI
III miejsce Lena Duda kl.VI

Dziękujemy za przyznane środki na realizację zadań w ramach Funduszu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Data dodania: 2023-01-12 22:59:17
Data edycji: 2023-01-12 23:14:25
Ilość wyświetleń: 450

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej