Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wytyczne dotyczące funkcjonowania szkoły od 25 maja 2020 r.

Wytyczne dotyczące funkcjonowania szkoły od 25 maja 2020 r.

Od 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, również od 25 maja br. – konsultacje dla uczniów klas 8. Natomiast od 1 czerwca br. zostaną uruchomione konsultacje dla uczniów z pozostałych klas (z komunikatu MEN; zob. pełen tekst komunikatu). 

W związku z organizacją ww. zajęć w szkole wprowadzone zostają zaostrzone procedury sanitarne. 

Zasady przychodzenia i wychodzenia uczniów do i ze szkoły:

1. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.

2. Uczeń powiadamia o swoim przybyciu pracownika szkoły za pomocą dzwonka przy drzwiach głównych.

3. Pracownik szkoły dokona pomiaru temperatury ciała ucznia po uzyskaniu wcześniejszej zgody od rodzica/ prawnego opiekuna. Brak zgody na pomiar temperatury uniemożliwia uczniowi uczestnictwo w zajęciach lub konsultacjach. (Druk oświadczenia rodzica znajduje się w załączonym poniżej pliku. Po wypełnieniu oświadczenie należy zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres email szkoły: sekretariat@spzielonka.pl)

4. Przed wejściem na teren szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeśli ma przeciwwskazania do dezynfekcji, natychmiast je myje.

5. Z chwilą opuszczenia terenu szkoły uczeń wyrzuca rękawiczki ochronne (jeśli ich używał), dezynfekuje ręce.

Na terenie szkoły uczeń:

1. Udaje się do wyznaczonej sali.

2. Podczas zajęć czy konsultacji korzysta z własnego (przyniesionego z domu) zestawu podręczników i przyborów. W szkole nie pożycza niczego od innych uczniów.

3. Podczas zajęć korzysta z osłony na usta i nos w postaci maseczki, jeśli tak zdecyduje jego rodzic lub opiekun prawny.

Pełen tekst procedur przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole i organizacji zajęć znajduje się w załączonym pliku.

 

Data dodania: 2020-05-22 12:58:22
Data edycji: 2020-05-27 14:01:50
Ilość wyświetleń: 292

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej